Szukaj

Teoria fal Elliotta

Teoria fal Elliotta opiera się na stwierdzeniu, że zachowania społeczne lub też zbiorowe podlegają określonym trendom i zmieniają się zgodnie z rozpoznawalnymi schematami. Ma ona wysoki stopień uniwersalności, ponieważ może być z powodzeniem stosowana na wszystkich rynkach i interwałach czasowych. Sama teoria fal Elliotta nie jest jednak wystarczająca do skutecznego inwestowania, dlatego jest ona jedną z wielu elementów strategii inwestycyjnej stosowanej przez obecnych praktyków rynku tj. Robert Miner, Paweł Danielewicz czy też Bryce Gilmore.

Ralph Elliot założył, że ruchy rynku przybierają formę pięciu fal, które posiadają określoną strukturę. Trzy spośród tych fal, oznaczone są jako 1,3 i 5 określają główny kierunek całego ruchu i są falami impulsu, natomiast fale 2 i 4 są niezgodne z dominującym trendem i nazywamy je falami korygującymi( lub też falami korekty). Fale impulsu mają strukturę pięciofalową, a fale korygujące trzyfalową

Pełny cykl ośmiofalowy składa się z dwóch odrębnych faz: fazy impulsu ( zwanej również „piątką”) oraz fazy korygującej ( „trójka” ). Po zakończeniu pięciu wzrostowych fal impulsu następują trzy fale spadkowe, które stanowią korektę całego poprzedniego ruchu. Rezultatem jest powstanie kolejnego cyklu wyższego stopnia. Dlatego też każdy element cyklu jest pomniejszoną kopią całości. Struktura rynku polega na tym, że dwie fale danego stopnia dzielą się na osiem fal następnego – niższego stopnia, które w ten sam sposób dzielą się na trzydzieści cztery fale kolejnego stopnia niższego. Praktycznie w dowolnym momencie możemy spróbować wyznaczyć fale na różnych interwałach czasowych wchodząc coraz głębiej w strukturę danej fali. Warto w tym wypadku zauważyć, że fale korekcyjne nie zawsze są falami spadkowymi tak jak w przypadku fali b, która w rzeczy samej jest korektą ruchu korekcyjnego.

Pełny rynkowy cykl złożony jest z 144 fal, gdzie 89 to fale impulsu, a 55 fale korekty . Niestety rynek jest bardziej skomplikowany i dopasowanie go do takiego schematu jest niesamowicie trudne.

Pełny cykl – teoria fal Elliotta

Pelny cykl Elliotta

Zasady trendowe, a teoria fal Elliotta

W formacji pięciofalowej fala 2 nie zachodzi na falę pierwszą, a fala czwarta na pierwszą, natomiast fala trzecia nie jest najkrótszą z fal impulsu. Wyjątkiem są podfale w fali piątej, gdzie czwórka może zachodzić na szczyt fali pierwszej. W przypadku wystąpienia wyżej podanych schematów należy ponownie oznaczyć fale, są to reguły tzw. „niełamane”. Świadczą o słabości trendu lub o korekcyjnym charakterze ruchu, niezależnie czy jest to rynek byka czy niedźwiedzia. Ponadto zasięg fali trzeciej to minimum 100 % fali pierwszej. Na pierwszy rzut oka reguły mogą okazać się trudne do zrozumienia, jednak teoria fal Elliotta bo zagłębieniu okazuje się bardzo prosta i intuicyjna.

Ważną regułą jest wydłużanie jednej z fal impulsu. Wydłużenia to impulsy dzielące się na dodatkowe podfale. Większość z fal akcji zawiera wydłużenia w tylko jednej ze swoich fal. Podfale omawianej fali cechuje niemal taka sama amplituda i czas trwania, co pozostałe cztery fale większego impulsu. Zasada ta może być pomocna na przykład jeśli fala pierwsza i trzecia są podobnej długości, to fala piąta będzie prawdopodobnie wydłużona. Jednak na rynku najczęściej ulega wydłużeniu fala trzecia. Nabiera to szczególnego znaczenia w połączeniu z wyżej omawianymi zasadami.

Warto pamiętać, że teoria fal Elliotta ma nam pomagać a nie utrudniać inwestowanie, jest to narzędzie pomocne, ale nie kluczowe szczególnie na rynku Forex.

Wskazówki – praktyczne zastosowanie teorii fal Elliotta

  1. Szukanie końca korekty często bywa trudne, jednak synergia zniesień fibonacciego z odpowiednim poziomem S/R na pewno zwiększa szanse transakcji.
  2. Odnalezienie punktu zwrotnego w długim trendzie często bywa bardzo trudne, a dla niektórych niemożliwe. Zastosowanie projekcji czasowych bywa w tym wypadku pomocne. Warto zwrócić również uwagę na ważne poziomy S/R ( tj. S&P500 ruch 5cio falowy)na wyższych interwałach czasowych, na pewno daje to większą świadomość i pewność tego co robimy.
  3. Rynek nie zawsze porusza się idealnie tak jak jest to w teorii fal elliotta ( fala 4 nie zachodzi na falę pierwszą) jest to reguła niełamana, ale często rynek porusza się 5cio falowo co nie wyklucza zastosowania projekcji cenowych w celu uzyskania potencjalnego targetu dla fali 5tej.
  4. Pomimo wielu różnych teorii najważniejsza jest pierwsza fala i jej siła i długość jako targety dla kolejnych ruchów.

Przykłady rynkowe wykorzystania teorii fal Elliotta

I. Korekty wyższego rzędu przyjmują strukturę 5cio falową.

5 fal i powrot do trendu

II. Często po 5 falach – nie mamy korekty ABC, ale kolejny ruch 5 ciofalowy!

5 fal i 5 fal

III.   Korekta nieregularna – Fala C – 5 fal

Korekta nieregularna i Fala C 5 fal

Naciśnij i oceń ten artykuł!
[Total: 2 Average: 5]
Podobne artykuły