Price action – opis strategii

Price action jest strategią inwestycyjną, a właściwie sposobem analizy polegającym na podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w oparciu o czysty wykres ceny. Stosowanie jej oznacza wyłączenie wszystkich wskaźników, z uwagi, że są one tylko pochodną ceny. Price action cieszy się szczególnym zainteresowaniem m.in. na rynku walutowym, ponieważ nie ma na nim dokładnej informacji o wolumenie oraz liczbe przeprowadzonych transakcji. Traderzy posługujący się tą metodologią stosują głównie formacje świecowe oraz cenowe, wyszukując odpowiednie miejsca do zajęcia pozycji na podstawie klasycznych poziomów wsparcia i oporu.

#1 Jak wyznacza się trend metodą Price Action i kiedy następuje jego zmiana

 

Trend wyznaczamy według najprostszej z możliwych metod czyli zasady następujących po sobie coraz wyższych szczytów i dołków dla trendu wzrostowego i dla trendu spadkowego coraz niższych szczytów i dołków. Najlepiej obrazuje to poniższy schemat.

Price action wyznaczenie trendu wzrostowego

Przykład prosto z rynku:

Price action trend wzrostowy przyklad

Schemat trendu spadkowego:

price action trend spadkowy

Przykład z rynku:

trend spadkowy przyklad

Jeżeli już wiemy jak rozpoznać trend wzrostowy i trend spadkowy zastanówmy się jak zmienia się trend.

Pierwszy sygnał do zmiany trendu pojawia się kiedy rynek zmienia swoją dotychczasową sekwencję wybijając ostatni szczyt lub dołek. Natomiast potwierdzenie następuje w momencie kiedy cena dokona korekty i wybije wcześniej wyznaczany poziom (na wykresie – zmiana trendu).

kiedy zmienia się trend

Jak to wygląda w praktyce? Świetnie pokazuje to poniższy przykład:

zmiana trendu przyklad

Adekwatna sytuacja również występuje w przypadku trendu spadkowego. Następuje duża fala spadkowa, która wybija ostatni istotny dołek – pierwszy sygnał zmiany trendu (dla bardziej doświadczonych inwestorów już może być to okazja do szukania pozycji krótkich w trakcie trwającej korekty).

zmiana trendu price action

#2 Wyznaczanie poziomów do zajęcia pozycji (wsparcia i opory)

Metoda price action bazuje głównie na klasycznych elemantach analizy technicznej, dlatego też do wyznaczenia odpowiednich poziomów do zajęcia pozycji kierujemy się wsparciami oraz oporami, lub bazując na systemie Supply & Demand.

Najczęściej spotykanym zjawiskiem w analizie ceny jest zmiany biegunów czyli zamiana wsparcia w opór po jego uprzednim przebiciu. Najlepiej pokazuje to poniższy schemat:

zasada zmiany biegunow price action

Zobaczmy jak sprawdza się to rynku:

zasada zmiany biegunow przyklad

Poziomy wsparć i oporów są oczywiście również tworzone w momencie kiedy cena bardzo często zatrzymuje się na danym obszarze, do tego wrócimy jeszcze w kolejnych artykułach.

Bardzo ważnym miejscem, w którym często zatrzymuje się cena jest również obszar, w którym rynek broni się na ostatnim szczycie lub dołku – jest to poziom, gdzie inwestorzy dokonują decyzji, co będzie dalej.

Obrona ostatniego szczytu i dołka

obrona ostatniego szczytu

Spójrzmy na przykład z rynku, jak widać obrona omawianych poziomów ma miejsce cały czas. Wykres pokazuje pierwszy test obrony ostatniego dołka oraz kolejną sytuację, w której rynek po zrobieniu nowego dołka, dokonuje korekty, która nie ma już siły…kupujący poddaja sie w okolicach ostatniego szczytu zamykając swoje pozycje, następuje nowa fala sprzedaży i stworzony zostaje kolejny dołek.

obrona ostatniego szczytu i dolka przyklad
Oczywiście podstawą strategii opartej na price action będą formacje świecowe.

#3 Strategia price action – sygnały wejścia w pozycje

1. Formacja Pin bara – najlepiej sprawdza się w trendzie, jednak również można szukać sygnałów odwrócenia trendu na mocnych poziomach.

 

Pin Bar z trendem strategia price action


Przeciwko trendowi:

 

Pin bar price action przeciwko trendowi


2. Formacje Outside bar’a – maksimum drugiej świecy/bara znajduje się powyżej maksimum świecy pierwszej – świeca całkowicie pokrywa pierwszą świecę/bar.

 outside bar price action


3. Inside bar – druga świeca w formacji znajduje się w całości pomiędzy maks/min. świecy poprzedzającej – świeca sugeruje niezdecydowanie. Transakcja powinna zostać zawarta na wybicie transakcji insidebar – stop loss pozostawiony na min. świecy pierwszej lub drugiej w formacji. Przedstawiona na wykresie powyżej.

4. Formacja objęcia czyli Engulfing pattern – druga świeca obejmuje swoim korpusem pierwszą.

price action engulfing pattern


Wykorzystanie price action – PA to nie tylko poziomy S/R, to również linie trendu, możliwe jest dodanie poziomów Fibonacciego i EMA 21, 8 na wykresie dziennym jako docelowe poziomy korekt.

#4 Siła i słabość sekret Price Action

Analizę price action kończy analiza siły i słabości, czyli znalezienie sił, które na rynku dominują, a które przegrywają – to klucz do sukcesu w poprawnej identyfikacji impulsu oraz korekty.
Zwróć uwagę, że korekty zwykle są powolne – zwykle trwają dłużej (rynek pokazuje słabość), natomiast impulsy są dynamiczne i trwają krócej (rynek pokazuje siłę).
strategia price action

Podsumowanie

Jak widać strategia oparta na price action ma wiele czynników. Poniżej lista rzeczy, o których musisz pamiętać przed zawarciem transakcji.

  1. Jaki jest trend na rynku?
  2. Czy rynek znajduje się w pobliżu istotnych wsparć / oporów?
  3. W jaki sposób cena zmierza do poziomu, który obserwujemy? Czy widoczna jest siła czy słabość?

Dodatkowo, pamiętaj o kilku zasadach:

  • Dobrze inwestować z trendem z wyższego interwału
  • Nie wszystkie poziomy wsparć i oporów nadają się do zawierania transakcji
  • Godzina zawarcia transakcji ma duże znaczenie – nie inwestuj poza głównymi sesjami

W celu kompleksowego zapoznania się z tą techniką należy przeczytać również artykuł dotyczący formacji świecowych i fałszywych wybić.

Naciśnij i oceń ten artykuł!
[Total: 2 Average: 5]
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Podobne artykuły