Szukaj

Wyłączenie odpowiedzialności:

Informacje przedstawione na stronie nie stanową porady inwestycyjnej ani zapewnienia jakiejkolwiek gwarancji w odniesieniu do przyszłych wyników inwestycji. Strona nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikłe z decyzji inwestycyjnych podejmowanych na podstawie informacji zawartych w naszym serwisie. Każdy inwestor powinien dokładnie zbadać i zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem przed podjęciem jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

Ostrzeżenie o ryzyku:

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 69% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u dostawców CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.