Co to jest Forex?

 Co to jest Forex lub czym jest Forex? Forex ( z ang. Foreign Exchange ) jest to największy na świecie rynkiem, na którym obroty przekraczają 5 bilionów $ dziennie.  Skupia on inwestorów handlujących walutami z całego świata. Celem zawierania transakcji na Forex, może być spekulacja, czyli wykorzystywanie zmienności par walutowych lub też hedging, czyli zabezpieczanie się przed wahaniem kursu (wykorzystywany głownie przez podmioty zajmujące się handlem i usługami).  Dynamiczny rozwój nowych technologii oraz Internetu sprawia, że popularność rynku ciągle rośnie.

Co sprawia, że Forex jest tak popularny?

Podstawowe cechy charakteryzujące rynek Forex:

 1.  Dostępność 24 godziny na dobę 5 dni w tygodniu – na rynku Forex handlować walutami można od 23:00 w niedzielę do 22:00 w piątek.
 2.  Płynność obrotu – ogromny wolumen obrotu oraz płynność panująca na rynku Forex sprawia, że transakcje zawierane są natychmiastowo.
 3.  Efekt dźwigni finansowej – dźwignia jest jedną z cech i zalet Forexu, dzięki niej można obracać na rynku 500 razy mniejszym kapitałem niż odbywa się w rzeczywistości.
 4.  Forex to rynek tzw. Over The Counter (OTC) – zdecentralizowany, bez globalnej jednostki nadzorującej obrót.
 5. Zysk zarówno na spadkach jak i na wzrostach – Forex pozwala na zawieranie transakcji zarówno długich jak i krótkich, czyli daje możliwość osiągania zysku zarówno na wzroście jak i spadku kursu danej pary walutowej.
 6. Dynamika zmian – rynek ten charakteryzuje się duża dynamiką wahań kursów, co daje wiele okazji do zawarcia transakcji.

Największym na świecie centrum handlowym jest Londyn, który generuje około 36% globalnych obrotów. Uczestnikami ryku są banki komercyjne, banki centralne, międzynarodowe korporacje, fundusze hedgingowe jak i zwykli inwestorzy indywidualni. Najaktywniejszą grupą uczestników są największe instytucje finansowe takie jak: Citibank, JPMorgan czy Barclays.

Jak przewidzieć zmiany ceny na Forex?

Występujące ruchy na rynku Forex mogą być przewidywalne dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod analizy, jak i niekiedy prostych narzędzi. Prognozowanie zachowań rynku jest uzależnione w znacznej mierze od okresu prognozy. W zależności od tego czy mamy do czynienia z prognozą krótko, średnio czy długoterminową jej dokładność i sprawdzalność jest obarczona coraz większym ryzykiem. Inwestorzy korzystają z różnorodnych narzędzi analitycznych wspomagających prognozowanie, pamiętają jednak o zasadzie permanentnej analizy, gdyż bez względu na stosowane narzędzie niezbędne jest okresowe (z częstotliwością właściwą dla okresu analizy) uaktualnianie i korygowanie zarówno założeń jak i danych źródłowych stanowiących podstawę wykorzystywanej metody analitycznej. Dzięki stosowaniu tych zasad decyzje inwestycyjne oparte na preferowanych metodach/narzędziach analizy mogą być korygowane minimalizując potencjalne straty lub, co oczywiście jest bardziej pożądane, maksymalizując zyski. Wszystko to oczywiście odbywa się w ramach ryzyka akceptowalnego dla danego inwestora oraz strategii inwestycyjnej i właśnie dlatego warto wybrać Forex.

forex walutyMetody analizy

Istnieje wiele czynników wpływających na podejmowane przez inwestorów decyzje. Najpopularniejszymi sposobami analizy są: analiza fundamentalna oraz analiza techniczna.

Analiza fundamentalna – w głównej mierze opiera się na obserwacji bieżącej sytuacji makroekonomicznej panującej na światowych rynkach. Inwestorzy wykorzystujący analizę fundamentalną z uwagą śledzą publikacje danych ekonomicznych (takich jak: odczyty PKB, poziomu inflacji, bezrobocia, indeksów PMI itd.), decyzje banków centralnych związane z polityką pieniężną, a także wystąpienia publiczne najbardziej znanych przedstawicieli rynków finansowych.

Analiza techniczna –  inaczej analiza wykresów mająca na celu prognozę przyszłych zmian kursów walutowych bazując na zachowaniu się kursu w przeszłości. Wykorzystywane są różnego rodzaju kształty oraz formacje. Analiza ta wykorzystywana jest do określenia odpowiedniego momentu, w którym należy kupić/sprzedać dany walor. 

Więcej o analizie technicznej:  Analiza techniczna

Para walutowa – Forex

Na rynku Forex handlujemy walutami. Jednak aby móc określić wartość danej waluty trzeba porównać ją do innej tworząc parę walutową. Najpopularniejszą parą walutową jest eurodolar (EUR/USD), czyli kurs wyrażający relację euro do dolara amerykańskiego. Zawarcie pozycji długiej na tej parze oznacza iż osiągniemy zysk w momencie wzrostu kursu euro do dolara. Analogicznie zajmując pozycję krótką zarabiamy na spadku kursu.  Inne popularne pary to m.in.: GBP/USD, USD/CHF czy USD/JPY.

EUR/USD

EUR – Waluta bazowa; USD – Waluta kwotowana

EUR/USD wyraża wartość 1 euro wyrażoną w dolarach.

Przykład: EUR/USD 1,36 oznacza, iż za jedno euro należy zapłacić 1,36 USD.

Forex

Jak rozpocząć inwestowanie na Forex?

Rynek Forex daje możliwość osiągnięcia szybkich zysków, jednak początkujący inwestorzy powinni być świadomi, iż efekt dźwigni finansowej niesie za sobą także niebezpieczeństwo szybkiego spadku zainwestowanego kapitału. Dlatego w pierwszej kolejności zaleca się poświecenie znacznej ilości czasu na edukację.
Na tej stronie znajdziesz wiele ciekawych informacji o rynku, a przede wszystkim w jaki sposób inwestować. Na początek warto zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 1. Formacje świecowe
 2. Analiza techniczna
 3. Strategia price action
 4. Forex nawigator – kilka wskazówek dla początkujących
 5. Wybór brokera Forex – wszystko co musisz wiedzieć przed podjęciem ostatecznego wyboru

Czy rynek forex jest dla każdego?

Przed rozpoczęciem inwestowania należy odpowiednio się przygotować. Bardzo istotne jest określenie maksymalnego ryzyka jakie można ponieść oraz zdobycie określonej wiedzy. Na początku przygody z inwestowaniem kluczowe jest rozpoczęcie od założenia konta demonstracyjnego. Dźwignia finansowa odpowiednie wykorzystana i zrozumiana przez inwestora powinna pomagać w inwestycjach.
Mam nadzieję, żę po tym artykule jesteś już w stanie odpowiedzieć na pytanie: Co to jest Forex oraz rynek Forex jest odpowiedni dla każdego.

Naciśnij i oceń ten artykuł!
[Total: 1 Average: 5]
Podobne artykuły