Konsolidacja – jako formacja cenowa

Wiele osób jest świadomych występowania klasycznych formacji analizy technicznej tj. głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno itd. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że równie ważne są okresy konsolidacji. W tym wypadku konsolidacja może być również formacją cenową. Jest to poziom akumulacji zleceń,  miejsce gdzie inwestorzy są niezdecydowani co do dalszego kierunku.

Konsolidacja

Może być zarówno formacją odwrócenia jak i kontynuacji trendu. Najczęściej składa się od 5 do 30 świec, zadaniem inwestora jest ocena i wybór bardziej prawdopodobnego scenariusza. Wewnątrz formacji – na niższych interwałach często można obserwować inne układy cenowe. Wyraźnym sygnałem do kontynuacji trendu jest fałszywe wybicie z konsolidacji przeciwko dominującemu na rynku trendowi i powrót do omawianego poziomu – idealnie tak jak w wypadku przykładu poniżej górne ograniczenie zostaje wybite i testowane od dołu.

konsolidacja 5

Oczywiście większą skuteczność będzie miała w tym wypadku gra z dominującym na rynku trendem, dlatego formacje konsolidacji występujące w trendzie wzrostowym na dnach lub w obrębie wstęg złożonych ze średnich na wykresie D1 ( EMA 8 i EMA 21) będą stanowiły znakomite miejsce do rysowania się tych układów.

konsolidacja 6

Niezdecydowanie objawia się również często na ekstremach pokazuje wyczerpanie, powyżej widzimy wykres EURUSD, który po dużej zniżce rozpoczął kilkutygodniową konsolidację. Utworzenie się wyższego dołka i konsolidacji na wyższym poziomie stworzyło miejsce do zajmowania długich pozycji.

konsolidacja 3Konsolidacja utworzona powyżej ważnego wsparcia jakim jest górne ograniczenia konsolidacji idealnie wpisuje się we wcześniej opisywany schemat. Wybicie z pierwszej konsolidacji nastąpiło przeciwnie z dominującym trendem jednak dodatkowym impulsem ku wzrostom okazało się przebicie tego poziomu i utworzenie kolejnej na wyższym i bardziej byczym dla tego układu poziomie.

Naciśnij i oceń ten artykuł!
[Total: 0 Average: 0]
Podobne artykuły