Głowa z ramionami – RGR kiedy i jak grać cz.1/2

Głowa z ramionami idealna

Głowa z ramionami – kiedy i jak grać? Najbardziej powszechną formacją cenową odwrócenia trendu występującą na rynku jest głowa z ramionami. Można ją znaleźć na każdym interwale czasowym.RGR z przebiciem poprzedniego swinga : Jest to idealny przykład głowy z ramionami gdzie utworzenie nowego dołka  oznacza słabość rynku, a najlepszym miejscem, w którym można zająć pozycję […]

Korekta pędząca

korekta pędząca

Korekta pędząca jest chyba jedną z najtrudniejszych rodzajów korekt do rozpoznania. Elliott od samego początku założył, ze ruchy korekcyjne mają strukturę trójfalową, dlatego każdy wariant jest możliwy, nie wspominając już o rozbudowanych wewnętrznych strukturach. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z korektą pędzącą? 1. Cały ruch trójfalowy jest porównywalny w czasie i w cenie. 2. […]

Teoria fal Elliotta

Pelny cykl Elliotta

Teoria fal Elliotta opiera się na stwierdzeniu, że zachowania społeczne lub też zbiorowe podlegają określonym trendom i zmieniają się zgodnie z rozpoznawalnymi schematami. Ma ona wysoki stopień uniwersalności, ponieważ może być z powodzeniem stosowana na wszystkich rynkach i interwałach czasowych. Sama teoria fal Elliotta nie jest jednak wystarczająca do skutecznego inwestowania, dlatego jest ona jedną […]