Giełdy na świecie – prospadkowo

Tak jak i na WIGu20, na giełdach na świecie również widać oznaki wyczerpania trendu. Najlepszym tego przykładem jest S&P500.sp500

Wydźwięk ostatnich ruchów na S&P500 na pewno jest niedźwiedzi. Przełamanie linii trendu z pewnością potwierdzi te założenia. Scenariusz odbicia od linii trendu i tworzenie nowych szczytów uważam za mało prawdopodobny.  Przebicie poziomu 1416 złamie metodę overbalance i da kolejny impuls do spadków.

sp500 h4

Na wykresie H4 w ostatnim czasie można było zaobserwować formacje outside bara, który wyraźnie podkreślił korekcyjny charakter ostatniego ruchu dodatkowo potwierdzony formacją one to one. Nie nastąpił retest linii trendu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Podobne artykuły