Giełdy na świecie – prospadkowo

Tak jak i na WIGu20, na giełdach na świecie również widać oznaki wyczerpania trendu. Najlepszym tego przykładem jest S&P500.sp500

Wydźwięk ostatnich ruchów na S&P500 na pewno jest niedźwiedzi. Przełamanie linii trendu z pewnością potwierdzi te założenia. Scenariusz odbicia od linii trendu i tworzenie nowych szczytów uważam za mało prawdopodobny.  Przebicie poziomu 1416 złamie metodę overbalance i da kolejny impuls do spadków.

sp500 h4

Na wykresie H4 w ostatnim czasie można było zaobserwować formacje outside bara, który wyraźnie podkreślił korekcyjny charakter ostatniego ruchu dodatkowo potwierdzony formacją one to one. Nie nastąpił retest linii trendu.

Naciśnij i oceń ten artykuł!
[Total: 0 Average: 0]
Podobne artykuły